képsor

Tisztelt Horgásztársak!

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2020.szeptember 3-án a közgyűlés elfogadta 3 módosító javaslattal a Stéghasználati Szabályzatot. Ezzel együtt a stégek nyilvántartásba vétele is lezárult. A rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján, minden stéget beregisztráltunk, és sorszámot tartalmazó táblával, úgynevezett „bárcával” láttunk el.

Az elfogadás napjától beélesedett az alábbi teendő: A Stéghasználati Szabályzat 7.§ 2. pontja alapján az Egyesület tagjai – amennyiben romos vagy balesetveszélyes állapotú stéget észlelnek – kötelesek az Egyesület Elnökségét haladéktalanul értesíteni. A romos és balesetveszélyes stég nyilvántartásban szereplő tulajdonosát az Egyesület a tudomásszerzést követően, késedelem nélkül értesíti rövid úton (telefonon vagy e-mailben). Az értesítést követően 24 órán belül a tulajdonos köteles a balesetveszélyes állapotú stéget „Belépni tilos” táblával ellátni a lehetséges károk és veszélyhelyzetek, balesetek megelőzése érdekében, továbbá köteles 1 hónapon belül a balesetveszélyes állapotot megszüntetni.

Kérjük, hogy minden érintett stégtulajdonos a szabályzatban előírt szükséges intézkedéseket, –különösen az egyértelműen balesetveszélyesnek minősülő stégek esetén- megtenni szíveskedjen.

Az általunk elvégzett stégellenőrzésekről jegyzőkönyveket vettünk fel. Azokban foglalt adatokat, tapasztaltakat az érintettekkel megkezdjük megosztani, az értesítéseket kiküldeni, egyeztetés céljából.Több mint 1,5 éve kezdtük a stégek összeírását, számozását. Azok a stégek, amelyek tekintetében a Stéghasználati Szabályzat elfogadásáig, ezzel együtt a nyilvántartásba vétel lezárásáig, tulajdonosa nem tett indítványt regisztrációra, nem lett beregisztrálva, bárcázva, azaz az egyesületet megkerülve, engedélye, tudomása nélkül lett megépítve, nem tartozik a Horgász Egyesület nyilvántartott stégei közé, tehát azt kötelezően el kell bontani. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség és eltiltást von maga után.

Tisztelettel: Elnökség 

Kövess bennünket!

mvg képsor

© MVG HE - Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület 1948.