képsor

Közgyűlési meghívó!

 

A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület / székhely : Győr, külterület 017772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház / elnöksége az egyesület évi rendes közgyűlését 2019. január 26-án reggel 8 órára hívja össze.

A közgyűlés helye : Gyirmóti Művelődési Központ, 9019 Győr / Gyirmót /, Szent László utca 35-37. szám

A közgyűlés napirendi pontjai :

1./ A közgyűlés tisztségviselőnek megválasztása / levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, két
     jegyzőkönyv hitelesítő, 3 fő szavazatszámláló bizottság /.

 2./ Az elnökség 2018. évi gazdálkodásáról, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

     jelentés ismertetése.

3./ A 2019. évi költségvetés ismertetése.

4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója.

5./ Határozathozatal a 2./, 3./ és 4./ pontban foglalt beszámolókról.

6./ Az Alapszabály módosítása / a tagfelvétel és az éves horgászrend elnökség hatáskörébe

     kerül, a közgyűlés összehívásának szabályai módosulnak /.

7./ Döntés a Győri Járásbíróságon P. 21.753/2018. számon folyamatban lévő perben megkö-

     tendő egyezségről és az elnökség által indított 2018/04/13 számú etikai eljárás megszün-

     tetéséről, illetőleg felfüggesztéséről.

8./ A 2019. évi horgászrend módosítása.

Amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2019. január 26-án 8 óra 30 perckor azonos helyszínen kerül sor, mely az eredeti napirendben megjelölt kérdések tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük a gépkocsival érkezőket, hogy parkolásra a művelődési házzal szemben kialakított parkolót vegyék igénybe. 

Az elnökség a közgyűlés befejezését követően meghívja a Tagtársakat az egyesület székhelye melletti vendéglátó egységben tartandó forralt borozással egybekötött kötetlen beszélgetésre. 

G y ő r , 2019. január 7. napján

 

 

                                                                 A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület

                                                                      Elnöksége nevében Tímár Szabolcs elnök

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kövess bennünket!

mvg képsor

© MVG HE - Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület 1948.