képsor

KÖZGYŰLÉSI  MEGHÍVÓ

 

 

A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület / székhely : Győr, külterület 017772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház / elnöksége az egyesület évi rendes közgyűlését 2021. október 13-án  16 órára hívja össze.

 

A közgyűlés helye : Gyirmóti Művelődési Központ, 9019 Győr / Gyirmót /, Szent László utca 35-37. szám

 

A közgyűlés napirendi pontjai :

 

1./ A közgyűlés tisztségviselőnek megválasztása / levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, két
     jegyzőkönyv hitelesítő, 3 fő szavazatszámláló bizottság /.

 

2./ Az elnökség 2020. évi gazdálkodásáról, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

     jelentés ismertetése.

 

3./ A 2021. évi költségvetés ismertetése.

 

4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója.

 

5./ A Fegyelmi Bizottság beszámolója.

 

6./ Határozathozatal a 2./, 3., 4./ és 5./ pontban foglalt beszámolókról.

 

 

Amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2021. október 13-án 16 óra 30 perckor azonos helyszínen kerül sor, mely az eredeti napirendben megjelölt kérdések tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Kérjük a gépkocsival érkezőket, hogy parkolásra a művelődési házzal szemben kialakított parkolót vegyék igénybe.

 

 

G y ő r , 2021. szeptember …17. napján

 

 

                                                                 A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület

                                                                      Elnöksége nevében Tímár Szabolcs elnök           

Kövess bennünket!

mvg képsor

© MVG HE - Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület 1948.